چهارشنبه, 24 مرداد 1397 جستجو:           |    
شهرداریهای کشور


     
 ردیف  نام شهرداری  آدرس سایت
 1  شهرداری تهران     www.tehran.ir
 2  شهرداری مشهد  www.mashhad.ir     
 3 شهرداری اصفهان   www.isfahan.ir     
 4  شهرداری تبریز  www.tabriz.ir     
5 شهرداری شیراز   www.eshiraz.ir     
6 شهرداری اهواز   www.ahwaz.ir     
7 شهرداری قم   www.qom.ir     
8 شهرداری کرج   www.karaj.ir     
شهرداری اراک   www.arak.ir     
 10  شهرداری ارومیه  www.urmia.ir     
 11  شهرداری رشت  www.rasht.ir     
 12 شهرداری زاهدان   www.portalzahedan.ir     
 13 شهرداری کرمان   www.kermancity.kr.ir     
 14 شهرداری کرمانشاه   www.kermanshahcity.ir     
 15  شهرداری همدان www.hamedan.ir    

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اردبیل

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8