پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

یکشنبه, 24 خرداد 2019
137
  به نام خدا
  فرم ثبت خدمات شهري 137
  
  ضمن تشکر از مشارکت شما شهروند گرامی:
  خواهشمند است ضمن تکمیل فرم مربوطه، درخواست های خود را با ذکر منطقه مورد نظر
  اعلام نموده تا در اسرع وقت پيگيري شود.
  
  دسته بندي    
  موضوع  
  آدرس محل وقوع مشکل  
  منطقه    
  نوع کاربر    
  نام    نام خانوادگي  
  تلفن    تلفن همراه  
  پست الکترونيک    آدرس  
      تاریخ  1398/01/04
  ارسال فرم