پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

لینک قوانین

 ردیف عنوان   لینک

 1.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  دارد
 2.  قانون شهرداری  دارد
 3. قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  دارد
 4. قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور (اصلاحیه86) دارد
 5. قانون مدیریت پسماند  دارد
 6. ضوابط و مقررات زیباسازی  دارد
7. ضوابط و مراحل صدور مجوز حمل مازاد و نخاله های شهری  دارد
8. دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري  دارد
 9.  آیین نامه مالی شهرداری  دارد
10.  قانون نظام صنفی  دارد
11.  آئین نامه انظباطی سازمان تاکسیرانی   دارد           
12. مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت شهری  دارد
13. نرخ مصوب تاکسی  دارد
14. ضوابط و مقررات مربوط به احداث بنا در اردبیل  دارد
15. دستورالعمل اجرایی ضوابط ایمنی آتش نشانی  دارد
16. ضوابط تغسیل دارد


5.1.0.0
V5.1.0.0