پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم نظرسنجی از همشهریان
  رديف  فرم نظر سنجي شهروندان  ميزان رضايت مندي
  كم                                                             زياد
  1  رضايت شما از نحوه‌ي دسترسي به مديران شركت در موعد مقرر چقدر است؟    
  2  رضايت شما از نحوه‌ي برقراريِ ارتباط غير حضوري با شركت چقدر است؟  
  3  رضايت از نحوه‌ي برخورد و رفتارِ اجتماعيِ مديران شركت با شما چقدر است؟  
  4  رضايت از نحوه‌ي برخورد و رفتار اجتماعي كاركنان چگونه است؟  
  5  سرعت پاسخگويي شركت به خواسته‌ي جنابعالي چقدر بود؟  
  6  دقتِ ارائه‌ي اطلاعات و راهنمائي‌هاي لازم چگونه بود؟  
  7  مطلوبيت‌ِ فضا و امكانات فيزيكي شركت تا چقدر توانست رضايت شما را فراهم نمايد؟  
  8  رضايتِ كليِ شما از مجموعه‌ي شهرداري اردبيل  
  ارسال

5.1.0.0
V5.1.0.0