پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار
در جلسه ستاد اقامه شهرداری اردبیل مطرح شد؛
فضاسازی مناسب محیطی و شهری نماز در اردبیل

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۱
برنامه های مصوب سال 1397 وزارت کشور ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۹۰۰

مطالب

5.1.0.0
V5.1.0.0