اخبار
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۸
با همکاری شهرداری اردبیل و سازمان مردم نهاد انجمن مهر امید؛ جشنواره نماز شمال و شمالغرب كشور در سه بخش برگزار می شود 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۲۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۹
برنامه های مصوب سال 1397 وزارت کشور ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۱۴

مطالب

5.0.3.0
V5.0.3.0