تماس با ما

آدرس: اردبیل، خیابان 30 تیر، عمارت شهرداری اردبیل
کدپستی:5613643344
تلفن: 7-33234264(045)
دورنگار:33230285(045)
تلفن گویا : 137
پست الکترونیکی : info@ardabilcity.ir

 

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
منبع پورتال اصلی
تعداد بازدید : ۱۱۵۲۶۲