توافقنامه سطح خدمات
پورتال شهرداری اردبیل با هدف اطلاع رسانی و ارائه خدمات ایجاد گردیده است.
این تارنما شامل چندین زیر پورتال و صفحات مجزا برای معرفی شهرداری اردبیل، معاونت ها، سازمان ها ، مدیریت های ذیربط و مرکز علمی- کاربردی شهرداری اردبیل می باشد.
در این تارنما خدماتی شامل آگاهی از فرآیند کاری شهرداری و فرم های الکترونیکی نظیر فرم ثبت خدمات شهری(137)، فرم شکایت، فرم ارزیابی خدمات شهری، نظام پذیرش و ثبت پیشنهادها، فرم نظرسنجی همشهریان، فرم درخواست ملاقات مردمی با شهردار قابل دسترس می باشد. بدیهی است اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی، به صورت محرمانه بوده و در اختیار عموم و افراد غیر مسئول و غیر مرتبط قرار نخواهد گرفت.
پورتال شهرداری اردبیل به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی می گردد.
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
منبع پورتال اصلی
تعداد بازدید : ۹۹۶۶۵