عنوان آگهی:
 
شماره ثبت: نوع آگهی:
  
تاریخ آغاز فروش اسناد: // (روز/ماه/سال)
 
تاریخ پایان فروش اسناد: // (روز/ماه/سال)

شماره ثبت 2
شماره ثبت 3
شماره ثبت 4
شماره ثبت 5
شماره ثبت 6
شماره ثبت 7
عنوان آگهی شماره ثبت نوع آگهی تاریخ آغاز فروش اسناد تاریخ پایان فروش اسناد دریافت فایل
آگهی تجدید مناقصه بهسازی پارک شکوفه های زرناس و ادامه بهسازی پارک بوشلی و پارکینگ طوی
 

2099005315000073


 
مناقصه دریافت فایل

آگهی تجدید مزایده اجاره یکساله پارکینگ عمومی بازار امام حسین
 

5199005315000013


 
مزایده دریافت فایل

آگهی مزایده واگذاری استیجاری مغازه های شماره 4 ، 8 و9 بازارچه محلی سینا
 

5199005315000017
5199005315000018
5199005315000019
 
مزایده دریافت فایل

آگهی مناقصه انجام کارهای اجرایی در کارگاه خدمات شهری
 

2099005315000072


 
مناقصه دریافت فایل

آگهی مناقصه خرید ساخت و تحویل درز انبساط پروژه تقاطع عیر همسطح ایستگاه سرعین- قدس
 

2099005315000070


 
مناقصه دریافت فایل
دریافت فایل

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
 
گزارش

تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۲ نفر
کل بازدیدکنندگان ۲۱۶۴۷۱۶ نفر
بازدید امروز ۱۴۵
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۱۴ نفر
کلیه حقوق این پرتال برای شهرداری اردبیل محفوظ میباشد